about


this site is a mosaic of more then four thousand low resolution images from mountains and hills during hiking, climbing, ski touring and biking with different people in different places and seasons of the year. this is a sort of my personal visual memory, but it might be interesting for those, who would like to visit these places and have no idea how do they look like.

táto stránka reprezentuje mozaiku s viac ako štyri tisíc obrázkami s nízkym rozlíšením z hôr a kopcov počas chodeckých, horolezeckých, lyžiarskych a cyklistických túr s rôznymi ľuďmi v rôznych krajinách a ročných obdobiach. je to akási forma mojej vizuálnej pamäti ale aj obrazový sprievodca, ktorý prípadným záujemcom poskytne predstavu o miestach ktoré by chceli navštíviť.

<<<<<