pkol

view from kolovy stit (2419m) - september 1982

<<<<<