view from strelecka veza to the east - april 2001
(from left: svistovy, javorovy, javorove sedlo, maly ostry, ostry, siroka, priecne sedlo, priecna, drobna veza)


<<<<<