Medzinarodny pretek horskych sluzieb - ceny, vyklad trate, odovzdavanie cien
1st memorial of vlado tatarka, april 2002
track explanation and award ceramony continue
<<<<<