my highest peaks and cols - higher then gerlach (roof of slovakia) / moje najvyššie stíty a sedlá - vyššie ako gerlach (strecha slovenska)
my high tatras peaks / moje tatranské štíty
other hills - lower then gerlach (without high tatras) / iné kopce - nižšie ako gerlach (bez vysokých tatier)


<<<<<